Follow Us


 Річна інформація товариства:

Інформація 2011

Річна інформація товариства за 2011 рік

Річна інформація товариства за 2012 рік

Річна інформація товариства за 2013 рік

Річна інформація товариства за 2014 рік (Розміщено 20.04.2015)

Річна інформація товариства за 2015 рік (Розміщено 12.04.2016)

Річна інформація товариства за 2016 рік (Розміщено 25.04.2017)

Річна інформація товариства за 2017 рік (Розміщено 23.04.2018)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік (Розміщено 22.04.2019)

Кваліфікована електронна печатка

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік (Розміщено 21.04.2020)

Кваліфікована електронна печатка 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік (Розміщено 29.04.2021)

Кваліфікована електронна печатка 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік (Розміщено 11.11.2022)

Кваліфікована електронна печатка 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік (Розміщено 27.04.2022)

Кваліфікована електронна печатка

 

Особлива інформація товариства:

Інформація 2012

Інформація 2012

Інформація 2013

Інформація 2013

Інформація 2014

Інформація 2015 (Розміщено 30.04.2015)

Інформація 2016 (Розміщено 27.04.2016)

Інформація 2016 (Розміщено 05.09.2016) 

Інформація 2016 (Розміщено 20.09.2016)

Інформація 2016 (Розміщено 06.12.2016)

Інформація 2017 (Розміщено 08.02.2017)

Інформація 2017 (Розміщено 08.02.2017)

Інформація 2017 (Розміщено 14.03.2017)

Інформація 2017 (Розміщено 11.04.2017)

Інформація 2017 (Розміщено 27.04.2017)

Інформація 2017 (Розміщено 27.04.2017)

Інформація 2017 (Розміщено 27.04.2017)

Інформація 2017 (Розміщено 03.05.2017)

Інформація 2017 (Розміщено 13.07.2017)

Інформація 2017 (Розміщено 25.09.2017)

Інформація 2017 A

Особлива інформація (значні правочини) (дата розміщення 03.09.2020)

Кваліфікована електронна печатка

Особлива інформація (значні правочини) (дата розміщення 18.09.2020)

Кваліфікована електронна печатка

Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб емітента) (дата розміщення 02.10.2020)

Кваліфікована електронна печатка

Особлива інформація (зміна складу посадових осіб емітента) (дата розміщення 02.12.2020)

Кваліфікована електронна печатка

Особлива інформація (значні правочини) (дата розміщення 02.12.2020)

Кваліфікована електронна печатка

Особлива інформація (правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість) (дата розміщення 02.12.2020)

Кваліфікована електронна печатка

Особлива інформація (правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість) (дата розміщення 04.01.2021)

Кваліфікована електронна печатка

Особлива інформація (зміна складу посадових осіб емітента) (дата розміщення 02.02.2021)

Кваліфікована електронна печатка

Особлива інформація (значні правочини) (дата розміщення 19.02.2021)

Кваліфікована електронна печатка

Особлива інформація (правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість) (дата розміщення 19.02.2021)

Кваліфікована електронна печатка 

Особлива інформація (правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість) (дата розміщення 29.04.2021)

Кваліфікована електронна печатка 

Особлива інформація (попередня згода на вчинення значних правочинів) (дата розміщення 29.04.2021)

Кваліфікована електронна печатка

Особлива інформація (значні правочини) (дата розміщення 29.04.2021)

Кваліфікована електронна печатка

Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб емітента) (дата розміщення 29.04.2021)

Кваліфікована електронна печатка

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (дата розміщення 22.06.2021)

Кваліфікована електронна печатка 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (дата розміщення 22.09.2021)

Кваліфікована електронна печатка

Особлива інформація (правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість) (дата розміщення 22.09.2021

Кваліфікована електронна печатка 

Особлива інформація (правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість) (дата розміщення 08.12.2021

Кваліфікована електронна печатка 

Особлива інформація (значні правочини) (дата розміщення 08.12.2021

Кваліфікована електронна печатка 

Особлива інформація (правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість) (дата розміщення 06.01.2022)

Кваліфікована електронна печатка

Особлива інформація (правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість) (дата розміщення 23.02.2022) 

Кваліфікована електронна печатка  

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (дата розміщення 06.09.2022)

Кваліфікована електронна печатка

Особлива інформація (правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість) (дата розміщення 06.09.2022

Кваліфікована електронна печатка 

Особлива інформація (правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість) (дата розміщення 22.09.2022)

Кваліфікована електронна печатка

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (дата розміщення 23.09.2022)

Кваліфікована електронна печатка 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (дата розміщення 25.10.2022)

Кваліфікована електронна печатка

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (дата розміщення 02.11.2022)

Кваліфікована електронна печатка

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (дата розміщення 17.11.2022)

Кваліфікована електронна печатка

Особлива інформація (правочини щодо вчинення яких є заінтересованість) (дата розміщення 07.12.2022)

Кваліфікована електронна печатка

Особлива інформація (значні правочини) (дата розміщення 07.12.2022)

Кваліфікована електронна печатка

Особлива інформація (попередня згода на вчинення значних правочинів) (дата розміщення 27.12.2022)

Кваліфікована електронна печатка 

Особлива інформація (значні правочини) (дата розміщення 02.01.2023)

Кваліфікована електронна печатка

Особлива інформація (правочини щодо вчинення яких є заінтересованість) (дата розміщення 02.01.2023)

Кваліфікована електронна печатка

Особлива інформація (правочини щодо вчинення яких є заінтересованість) (дата розміщення 23.01.2023)

Кваліфікована електронна печатка

Особлива інформація (значні правочини) (дата розміщення 23.01.2023)

Кваліфікована електронна печатка

Особлива інформація (правочини щодо вчинення яких є заінтересованість) (дата розміщення 23.02.2023)

Кваліфікована електронна печатка

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (дата розміщення 27.04.2023)

Кваліфікована електронна печатка

Особлива інформація (правочини щодо вчинення яких є заінтересованість) (дата розміщення 27.04.2023)

Кваліфікована електронна печатка

Особлива інформація (значні правочини) (дата розміщення 27.06.2023)

Кваліфікована електронна печатка

Особлива інформація (правочини щодо вчинення яких є заінтересованість) (дата розміщення 27.06.2023)

Кваліфікована електронна печатка

Особлива інформація (правочини щодо вчинення яких є заінтересованість) (дата розміщення 06.07.2023)

Кваліфікована електронна печатка

 

 Річна фінансова звітність:

Інформація 2018

Звіт аудитора і фінансова звітність товариства 2018

Звіт незалежного аудитора 2019

Примітки 2019

Ф1. Баланс 2019

Ф2. Звіт про фінансові результати 2019

Ф3. Звiт про рух грошових коштiв 2019

Ф4. Звіт про власний капітал 2019

Ф4. Звіт про власний капітал2018 

Звіт незалежного аудитора 2020

Примітки 2020

Ф1. Баланс 2020

Ф2. Звіт про фінансові результати 2020

Ф3. Звiт про рух грошових коштiв 2020

Ф4. Звіт про власний капітал 2020

Звіт незалежного аудитора 2021

Примітки 2021

Ф1. Баланс 2021

Ф2. Звіт про фінансові результати 2021

Ф3. Звiт про рух грошових коштiв 2021

Ф4. Звіт про власний капітал 2021

Звіт незалежного аудитора 2022

Примітки 2022

Ф1. Баланс 2022

Ф2. Звіт про фінансові результати 2022

Ф3. Звiт про рух грошових коштiв 2022

Ф4. Звіт про власний капітал 2022